Как ще гласуват депутатите по темата за изпращане на военна помощ за Украйна?

4-ти май 2022

Публикуваме без редакция отговорите на въпросите, които изпратихме до парламентарно представените партии, в хронологичен ред.

Фондация „Стража“

Отговорите на партия "Възраждане"

1. Как възнамерява да гласува по горепосочения проект на решение?

Парламентарната група на "Възраждане" ще гласува против даването на военна помощ за Украйна. Единствената помощ, която страната ни може да изпраща в Украйна, е хуманитарна. 

2. Какви са мотивите на парламентарната група на ПП "Възраждане" да гласува по съответния начин? 

Ролята на България в този конфликт между Русия и Украйна, в който воюват два братски за нас народа, може да бъде само на посредник. България не може да си позволи военна помощ, която да е в полза на едната и в ущърб на другата братска държава. Необходимо е да имаме добри взаимоотношения и с двете държави и не можем да нарушаваме отношенията си с нито една от тях в полза на трети страни като САЩ.  

Отговорите на коалиция "ГЕРБ-СДС"

1. Как възнамерява да гласува по горепосочения проект на решение?

  На 29.03 ПГ ГЕРБ - СДС ВНЕСЕ в деловодството на НС проект за решение за оказване на военно-техническа помощ на Украйна. Нашата парламентарна група  ще подкрепи решението си.  

2. Какви са мотивите на парламентарната група на коалиция "ГЕРБ-СДС" да гласува по съответния начин?

   Потвърждаваме нашата евроатлантическа позиция сме убедени, че единствено с общоевропейска подкрепа и военна помощ е възможно демократичния свят да се противопостави на агресията и бруталните военни действия на нападение  срещу мирни граждани и независима държава.  

Отговорите на коалиция "Демократична България"

  1. Как възнамерява да гласува по горепосочения проект на решение?

 За (проекта на Демократична България).

2. Какви са мотивите на парламентарната група на коалиция "Демократична България" да гласува по съответния начин?

Позицията на "Демократична България" по въпроса е трайна и последователна. Ние от “Демократична България” ще се борим българската държава да направи всичко необходимо в подкрепа на справедливата кауза на украинския народ. България е съпричастна с украинския народ и ще продължи според възможностите си да го подкрепя в защитата на националния суверенитет на Украйна. Защото воювайки за него, Украйна на практика воюва и за свободата и демокрацията на свободния свят. Руската агресия е предизвикателство срещу целия международен ред. Тя е агресия и срещу интересите на България. Трябва да бъде защитен международния като ред на правила, а не като ред на силата.

До момента не сме получили отговор от останалите парламентарно представени партии и коалиции, но при постъпил такъв, ще го публикуваме своевременно. 
Благодаря, че прочетохте!

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни