Фондация „Стража“

Тази платформа се поддръжа от Фондация „Стража“, вписана в ТРРЮЛНЦ със статут за извършване на дейност в обществена полза. Името е вдъхновено от немския проект „Abgeordneten Watch“, което буквално означава нещо като „гледай народните представители“, но друг възможен превод на думата „Watch“ е „стража“ и затова решихме да кръстим проекта така.

Въпреки, че всеки, който е свързан с този проект има право на свои политически пристрастия, фондацията е изцяло аполитическа и цели да се придържа към равно отношение към всички политически личности и движения, с изключение на такива проповядващи анти-демократични, анти-човешки, фашистки, расистки и тоталитарни идеи.

Нашата философия

Демокрацията е най-добрата форма на управление, измисляна някога! Но демокрацията понякога среща технически предизвикателства. Толкова много граждани невинаги имат времето или познанията да следят ефективно какво се случва в тяхното общество, други пък се объркват и загубват в огромното море от дезинформация.

Въпреки че в България на теория имаме прозрачност и изобилие от публична информация, на практика тя много често се предоставя във вид, който е трудно разбираем дори за хора с по-дълбоки институционално познания, камо ли за средностатистическия гражданин. Затова са необходими независими организации, които да обработват и предоставят тази информация така, че всеки гражданин да може да я разбере и да вземе отношение по нея.

Проекти

Тази платформа е първият и засега единствен наш проект. Но в бъдеще, при наличието на време и ресурси, сме отворени към започването на всякакви други инициативи, които съответстваща на нашата визия и цели.

Нашият екип

Благослав Михайлов

Основател и компютърен човек

Благо е завършил Изкуствен интелект в Шефилдския университет, като в момента се занимава с разработка на игри. В последните години използва техническите си познания в полза на различни инициативи, целящи да подобрят социалната и гражданска среда в България.


Фридрих Крепиев

Основател и връзки с обществеността

Фридрих е студент по медицина в Мюнхен и активист с интерес към обществените процеси. Вярва в правовата държава, личната политическа отговорност, свободата на словото и прозрачността във взимането на законодателни решения.


Антони Герасимов

Политически анализатор

Антони е докторант по политически науки в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Съчетава експертизата си с гражданска активност и инициативи, за да повиши политическата култура и културата на участие сред младите. Смята, че в основата на едно здраво общество стои информираният избор на неговите граждани и критичния поглед към политическата среда.

Здравко Черкезов

Политически анализатор

Здравко е политолог по образование и журналист по професия. Търси всички гледни точки. Вярва, че в основата на здравата демокрация стоят плурализмът и прозрачността.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни