Дарителска политика на Фондация „Стража“

Изграждането на тази платформа ни коства много усилия и ни отне месеци, през които не получавахме никакво възнаграждение за труда ни. Така успяхме да стигнем до тук, но за жалост този проект не може вечно да се поддържа от доброволчески усилия. Ако искаме да вървим напред и да развием идеята до пълния ѝ потенциал, тежката истина е, че ще трябва да набираме средства.

Ние искаме Стража да остане завинаги независим проект, който не е обвързан с държавни, политически или икономически интереси. Затова искаме да получаваме средства от хората, които тази платформа обслужва. Ако вие сте я намерили за полезна, то Вие сте точно човекът, на когото разчитаме да ни помогне.

Само Вие, гражданинът, можете да ни помогнете да просъществуваме!

Политика за дарения

1. Стража приема само малки дарения от физически лица!

2. Малки дарения са такива, които не ни поставят в зависимост. Дарения под 1000 лева със сигурност считаме за малки. Дарения над 1000 лева се считат за прекалено големи, ако представляват значителен процент от общите ни годишни дарения.

3. Дарения от юридически лица не приемаме, с изключения на дружества, в които едноличен собственик на капитала е физическо лице. Правим това изключение, за да дадем възможност на фрилансъри да ни даряват, без да ги ощетяваме с допълнителни данъци.

4. Дарения получени в нарушение на гореспоменатите правила се връщат на дарителя.

Благодарим Ви, че подкрепяте мечтата ни за по-открита и честна българска демокрация!

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .