Фондация „Стража.бг“

Тази платформа се поддръжа от Фондация „Стража.бг“, вписана в ТРРЮЛНЦ със статут за извършване на дейност в обществена полза. Името е вдъхновено от немския проект „Abgeordneten Watch“, което буквално означава нещо като „гледай народните представители“, но друг възможен превод на думата „Watch“ е „стража“ и затова решихме да кръстим проекта така.

Въпреки, че всеки, който е свързан с този проект има право на свои политически пристрастия, фондацията е изцяло аполитическа и цели да се придържа към равно отношение към всички политически личности и движения, с изключение на такива проповядващи анти-демократични, анти-човешки, фашистки, расистки и тоталитарни идеи.

Нашата философия

Демокрацията е най-добрата форма на управление, измисляна някога! Но демокрацията понякога среща технически предизвикателства. Толкова много граждани невинаги имат времето или познанията да следят ефективно какво се случва в тяхното общество, други пък се объркват и загубват в огромното море от дезинформация.

Въпреки че в България на теория имаме прозрачност и изобилие от публична информация, на практика тя много често се предоставя във вид, който е трудно разбираем дори за хора с по-дълбоки институционално познания, камо ли за средностатистическия гражданин. Затова са необходими независими организации, които да обработват и предоставят тази информация така, че всеки гражданин да може да я разбере и да вземе отношение по нея.

Проекти

Тази платформа е първият и засега единствен наш проект. Но в бъдеще, при наличието на време и ресурси, сме отворени към започването на всякакви други инициативи, които съответстваща на нашата визия и цели.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .