Декларация за поверителност на Фондация „Стража“

Обща информация

Молим Ви да отделите време, за да прочетете внимателно настоящата Декларация за поверителност на Фондация „Стража“ („Фондация(та)“, „ние“, „нашият/нашата/нашите“ или „нас/на нас“). Тя пояснява редица въпроси, включително каква лична информация и данни събираме чрез нашия сайт и целите, за които ги обработваме, както и на кого ги предоставяме.

От 25 май 2018 г. влeзe в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

Фондация „Стража“ е администратор на лични данни и отговаря изцяло на принципите и изискванията на Общия регламент за защита на личните данни (GDPR).

Използвайки www.strazha.bg („Сайта(ът)“), Вие споделяте информация, която може да съдържа лични данни. Използвайки нашата Услуга, вие изрично се съгласявате вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани от нас, като същевременно с това гарантирате тяхната точност и достоверност. Вие също така декларирате, че сте били информирани за типа лични данни, които събираме и обработваме, за целите, за които ще бъдат използвани те, както и за Вашето право на достъп, коригиране или изтриване на събраните лични данни.

Ние можем периодично да изменяме и актуализираме настоящата Декларация за поверителност. В такива случаи актуалната версия винаги ще бъде достъпна на нашия Сайт и когато е уместно, ще бъдете уведомен/а за това по друг подходящ начин (напр. по електронна поща).

Данни на администратора на лични данни

 1. Наименование: Фондация „Стража“
 2. ЕИК: 206576955
 3. Седалище и адрес на управление:гр. София 1784, район Младост,бул. Цариградско шосе №133,ет. 7, офис 729А
 4. Имейл: info@strazha.bg

Основание за събиране и обработване на лични данни

Фондация „Стража" събира и обработва вашите лични данни във връзка с предоставяните от нас услуги, въз основа на следното:

 • Изрично полученото от Вас съгласие;
 • Изпълнение на задълженията на Фондацията;
 • Спазване на законовото задължение, което се прилага спрямо Фондацията;
 • За целите на легитимният интерес на Фондацията;

Цели и принципи

Фондация „Стража" събира и обработва вашите лични данни за следните цели:

 • регистрация на потребители и създаване на потребителски профили;
 • публикуването на съдържание на нашата уеб платформа;
 • поддържането на авторска страница във връзка с публикуваното от автора съдържание;
 • регистрация в събития, организирани от Фондацията;
 • статистически цели;
 • изпращане на съобщения във връзка с Вашият потребителски профил и неговото управление;
 • изпращане на съобщения относно промени в предоставяните от нас услуги;
 • оставяне и управление на коментари под статии, публикувани на Сайта.

Фондация „Стража" спазва следните принципи при обработка на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни;
 • отчетност.

При обработването и съхранението на личните данни, Фондацията може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:

 • изпълнение на задълженията си към Националната агенция по приходите, Министерството на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Фондацията

Фондацията обработва следните видове лични данни на основание на договорното отношение между Вас и Фондация „Стража“, създадено с приемането на общите условия и регистрация в Сайта на потребителя:

 1. Електронна поща - Вашата електронна поща е необходима за еднозначна идентификация на Вашия потребителски профил, както и за еднозначна комуникация с Вас. За Вашият профил е необходима валидна електронна поща и при нейното заличаване, ще се наложи да бъде заличен и Вашия профил.
 2. Вашите имена - При регистрацията трябва да попълните имената си. Когато го направите, останалите потребители в мрежата ще ви разпознават и ще могат да се свързват с вас. Например имената ви ще излизат до коментарите, които поставяте под статиите.
 3. Снимка - Включването на снимка във Вашия акаунт е изцяло по ваш избор. Тя е част от публичния ви профил в Сайта и се вижда от останалите посетители. Снимката се показва до вашите коментари под статиите и помага на другите посетители да се ориентират, че вие сте оставили съответния коментар.
 4. Допълнителни контакти - При редактирането на Вашият потребителски профил, имате възможността да въведете телефонен номер. Той не е задължителен, но ако бъде въведен, може да бъде използван в случай, че е необходима спешна връзка с Вас във връзка с предоставяните от нас услуги.
 5. Допълнителна информация - всяка друга информация, която доброволно ни предоставите.

В допълнение: Личните данни са събрани от Фондацията от лицата, за които се отнасят. Фондацията не извършва автоматизирано взимане на решения с данни. Фондацията не обработва данни за лица под 14 години, освен с изрично съгласие на техните родители или представители.

Срок на съхранение на личните ви данни

 1. Фондация „Стража“ съхранява вашите лични данни докато съществува вашият профил в Сайта. След неговото прекратяване, Фондацията полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички ваши данни, без ненужно забавяне.
 2. Фондацията съхранява Вашите данни, дадени на основание съгласие, до неговото изрично оттегляне, като това не засяга направени публикации и коментари с оглед запазване на смисловата цялост на коментарите.
 3. Фондацията съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Бисквитки и други пасивни технологии

Фондацията използва "бисквитки" и други технологии за проследяване, които събират информация, от вас при взаимодействие с нашия Сайт, за да подобрим вашето преживяване. Повече за бисквитките, както и начини да откажете използването на бисквитки на вашето устройство можете да откриете в нашата Бисквитена политика.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

 1. Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Фондация „Стража“ за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст на нашата електронна поща.
 2. Фондацията може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 3. При оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са необходими за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

 1. Вие имате право да изискате и получите от Фондация „Стража“ потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 2. Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 3. Фондацията Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

Право на коригиране или попълване

Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Фондацията на електронната ни поща.

Право на изтриване (право "да бъдеш забравен")

Вие имате правото да поискате от Фондацията изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Фондацията има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Фондация „Стража“;
 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

Фондацията не е длъжна да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията "Изтрий профил" във Вашия профил или писмено искане, изпратено до нас, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

Фондация „Стража“ не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Вие имате право да изискате от нас да ограничим обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Фондацията да провери точността на личните данни;
 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
 • Фондацията не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Фондацията имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Вие можете по всяко време да поискате данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Фондацията, чрез искане изразено писмено или на електронната ни поща.

Право на възражение

Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Фондацията, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Право на жалба

В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

 1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
 2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
 3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „проф. Цветан Лазаров” № 2
 4. Телефон: 02 915 3 518
 5. Email: kzld@government.bgkzld@cpdp.bg
 6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .