Демократи за Силна България

40-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 14 дни)


Иван Йорданов Костов

Избран от МИР #23: София

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Екатерина Иванова Михайлова

Избран от МИР #24: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Веселин Методиев Петров

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Елиана Стоименова Масева

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Иванов Абаджиев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Светослав Христов Малинов

Избран от МИР #2: Бургас

Секретар на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Асен Йорданов Агов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Петров Атанасов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Димитров Паница

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Енчев Камбуров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгени Стефанов Чачев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евдокия Иванова Манева-Бабулкова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Николаев Иванов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Константин Стефанов Димитров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Антонела Ангелова Понева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Нено Ненов Димов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Боянов Михайлов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни