Синята коалиция

41-во Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 8 месеца)


Иван Йорданов Костов

Избран от МИР #23: София

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мартин Димитров Димитров

Избран от МИР #24: София

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ваньо Евгениев Шарков

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Николаев Иванов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Любомир Тодоров Иванов

Избран от МИР #12: Монтана

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Мариана Иванова Даракчиева

Избран от МИР #7: Габрово

Секретар на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Напуснал ПГ на

Екатерина Иванова Михайлова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Асен Йорданов Агов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Веселин Методиев Петров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димо Георгиев Гяуров

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Иванов Бакалов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирчо Димитров Димитров

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лъчезар Благовестов Тошев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Михаил Рашков Михайлов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Цветан Костов Костов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венцислав Василев Върбанов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни