Независими

42-ро Народно събрание

Съществувала от до (1 година, 2 месеца, 15 дни)


Гален Симеонов Монев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Георги Цветанов Марков

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниел Георгиев Георгиев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Василев Аврамов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Румен Маринов Йончев

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Светлин Димитров Танчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Красимир Неделчев Стефанов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни