Продължаваме промяната

47-о Народно събрание

Активна от


Андрей Атанасов Гюров

Избран от МИР #1: Благоевград

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Владимир Славев Табутов

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Калоян Тонев Икономов

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Николаев Куленски

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Яна Веселинова Балникова

Избран от МИР #7: Габрово

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Снежана Великова Апостолова

Избран от МИР #3: Варна

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Никола Георгиев Минчев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Мирослав Николаев Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Юлия Борисова Иванова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Юрий Олегов Козлов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Александра Валентинова Корчева

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Александра Стефанова Милчева

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Александър Димитров Дунчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Александър Николаев Ракшиев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Антон Йорданов Тонев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Антония Кънчева Димитрова

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Атанас Димитров Михнев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Благовест Чанев Белев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Богомил Иванов Петков

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Борислав Антониев Антонов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Васил Стефанов Стефанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венко Николов Сабрутев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венцислава Милчова Любенова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Виктор Гасан Насър

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Галина Събева Георгиева

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Йорданов Гвоздейков

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Николаев Стамов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Гергана Кузманова Данева

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Деница Димитрова Симеонова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитър Колев Гочев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Димитър Данаилов Недялков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Димитър Михайлов Ташев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Екатерина Кирилова Димитрушева

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Валентинов Шотев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иван Косев Манев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Илин Павлинов Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Инна Владимирова Иванова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искрен Цветославов Арабаджиев

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искрен Николаев Митев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Янков Маджунков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Ивов Терзийски

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йорданка Яникова Костадинова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Калин Ивайлов Иванов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Константин Живков Бачийски

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Марин Шишев Шишев

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Милен Илиев Матеев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Милко Асенов Пенев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Мирослава Петрова Петрова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Михал Григоров Камбарев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Младен Тодоров Запрянов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Настимир Ананиев Ананиев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Николай Георгиев Ангов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Петър Василев Кьосев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Петър Любенов Миланов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Пламен Петров Шалъфов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радослав Красенов Василев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радослав Стефанов Рибарски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Рена Енчева Стефанова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Росен Добрев Костурков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоил Мирославов Стоилов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стою Теодоров Стоев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоян Иванов Георгиев

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Татяна Славова Султанова-Сивева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Христов Петров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Симеонов Симеонов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Лозко Стефанов Лозев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Велико Митков Минков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Маркос Христанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Радостина Александрова Ценова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Христо Йорданов Даскалов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Лена Здравкова Бориславова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Асен Васков Василев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Атанас Петров Атанасов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Даниел Максим Лорер

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Калина Бориславова Константинова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Кирил Петков Петков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Йорданов Събев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни