Възраждане

47-о Народно събрание

Активна от


Костадин Тодоров Костадинов

Избран от МИР #3: Варна

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Николаев Петров

Избран от МИР #24: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Николай Георгиев Дренчев

Избран от МИР #23: София

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цончо Томов Ганев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Искра Михайлова Михайлова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Стоян Николов Таслаков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Ангел Жеков Георгиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Николаев Георгиев

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Даниел Петров Петров

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Елена Цонева Гунчева

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иво Георгиев Русчев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Никола Ангелов Димитров

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цвета Тодорова Галунова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни