Александър (Съни) Шедрицки

Докторант по Изкуствен интелект в Оксфорд

Ел. пощаsuny@robots.ox.ac.uk
LinkedInlinkedin.com/in/aleksandar-shtedritski-152a09134/
Facebookfb.me/sunysht

Съни е докторант по изкуствен интелект в Оксфордския университет. Използва техническата си експертиза в проекти насочени върху безопасността и справедливостта на изкуствения интелект при неговите практически приложения. Вярва че технологиите могат да подобрят прозрачността и отношението на хората към политиката. Мълчи когато данните говорят.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .