Прозрачност

Ние от Стража вярваме, че в неправителствения сектор в България има голяма необходмост от изграждане на доверие у гражданите. Начинът това да се постигне е като всяка организация осигурява безкомпромисна прозрачност във всички сфери на своята дейност, но най-вече по отношение на своето финансиране.

Фундаментален принцип на Стража е, че самото наличие на информация не е достатъчно. Много по-важно е как тя бива поднесена и колко усилия трябва да положи човек, за да достъпи до нея и да я разбере. Ние винаги сме се опитвали да водим с нашия пример и затова се надяваме, чрез нашите усилия в тази насока, да превърнем Стража в еталон за прозрачност, който да вдъхнови много други организации и да вдигне летвата за всички НПО-та, партии, както и, надяваме се, за самата държава.

Нашите принципи за прозрачност:

  • Стража никога няма да прикачва трудно четими сканирани PDF файлове.
  • Стража ще визуализира своите отчети и данни на самата платформа.
  • Стража ще предоставя своите отчети непосредствено на страница "Прозрачност".
  • Стража ще прави своите отчети максимално прости, ясни и разбираеми за хора без счетоводно образование.
  • Стража ще полага максимални усилия да прави своята дейност разбираема за гражданите.
  • Стража ще предоставя своите данни в лесен за обработка машинно-четим формат.

Нашите принципи в действие ще виждате на тази страница.

Отчети

Зареждане...
Приходите на Стража идват единствено от малки дарения от физически лица. Позволяваме на нашите дарители да даряват еднократно или да започват ежемесечни дарения, като плащането се осъществява през Stripe, PayPal или по банков път.

Разходите на Стража отиват основно за няколко неща: за поддръжка на техническата инфраструктура (наем на сървъри), за такси към нашите платежни посредници и за разработка на платформата. Стража към момента не плаща трудови възнаграждения.

Основният разход на Стража остава времето вложено в уеб програмиране. Разходите за софтуерна разработка са плащания към фирмата на Благослав Михайлов, който е разработчик на платформата и настоящ директор на фондацията.

Всички представени стойности са доказуеми и точни до стотинката!

Дарителска статистика

Зареждане...
Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни