Борис Янков Ячев

Дата на раждане:

Място на раждане: Петрич, България

Семейно положение:женен
Категория професия:преподавател
икономист
Професия:преподавател, журналист
Специализация:българска филология, МИО
Езици:английски
руски

Контакти

Електронна поща:yachev@vmro-bg.org
boris.yachev@parliament.bg
МИР #17: Пловдив Област

44-то Народно събрание

Народен представител ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )
Секретар на ПГ ( - )
Член на ПГ ( - )
МИР #17: Пловдив Област

43-то Народно събрание

Народен представител ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )
Член на ПГ ( - )
МИР #1: Благоевград

40-то Народно събрание

Народен представител ( - )

Член на ПГ ( - )
Заместник-председател на ПГ ( - )
Заместник-председател на ПГ ( - )
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .