Георги Николов Мърков

Дата на раждане:

Място на раждане: с. Горно Вършило, България

Семейно положение:женен
Категория професия:преподавател
Специализация:физическа култура
Езици:немски
руски
сръбски

Контакти

Електронна поща:georgi.marcov@parliament.bg
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни