Коалиция за България

42-ро Народно събрание

Съществувала от до (1 година, 2 месеца, 15 дни)


Атанас Тодоров Мерджанов

Избран от МИР #31: Ямбол

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Сергей Дмитриевич Станишев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Филип Стефанов Попов

Избран от МИР #5: Видин

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Димитров Паунов

Избран от МИР #26: София Област

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дора Илиева Янкова

Избран от МИР #22: Смолян

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Захари Димитров Георгиев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Корнелия Петрова Нинова

Избран от МИР #26: София Област

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мариана Радева Бояджиева

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Георгиев Кънев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Спас Янев Панчев

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Янаки Боянов Стоилов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Атанасов Курумбашев

Избран от МИР #24: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димчо Димитров Михалевски

Избран от МИР #2: Бургас

Заместник-председател на ПГ ( - )

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Стоянов Дъбов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ангел Петров Найденов

Избран от МИР #14: Перник

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Деница Златкова Караджова

Избран от МИР #25: София

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Жельо Иванов Бойчев

Избран от МИР #23: София

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Михаил Райков Миков

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Мая Божидарова Манолова-Найденова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Алекси Василев Алексиев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Антон Константинов Кутев

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Зафиров Зафиров

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Стойнов Пъдев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борис Цветков Цветков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борислав Гуцанов Гуцанов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валентина Василева Богданова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валери Мирчев Жаблянов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ваня Чавдарова Добрева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Миланов Антонов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Чавдаров Анастасов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Димитров Андреев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Георги Янчев Гьоков

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Николов Мърков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Страхилов Свиленски

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Деян Цанков Дечев

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Ангелов Горов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Георгиев Кочков

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Добрин Ненов Данев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евдокия Славчова Асенова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Екатерина Василева Заякова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емил Ценов Георгиев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Емил Страхилов Костадинов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емил Димитров Райнов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Жара Веселинова Пенева-Георгиева

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ива Димитрова Кусева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Иван Тодоров Ибришимов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Валентинов Иванов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Ивайлов Ченчев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Илиян Ангелов Тимчев

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ирена Тодорова Анастасова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Йордан Стоянов Младенов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Георгиев Стойков

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йорданка Колева Йорданова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Калин Иванов Милчев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Кирил Николаев Добрев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирчо Георгиев Атанасов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Кирчо Георгиев Карагьозов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Красимир Атанасов Мурджев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красимир Христов Янков

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лазар Огнянов Попов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Маргарита Асенова Стоилова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мариана Господинова Тотева

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мартин Георгиев Захариев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Методи Теохаров Костадинов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Милка Дончева Христова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Милко Петров Багдасаров

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Минчо Мънчев Минчев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Симеонов Малинов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пенко Атанасов Атанасов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петър Илиев Дулев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Василев Мутафчиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Христов Желязков

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Пламен Василев Славов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Румен Василев Гечев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светла Маринова Бъчварова-Пиралкова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Сияна Атанасова Фудулова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Смиляна Николова Нитова-Кръстева

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Иванов Владимиров

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Ламбов Данаилов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Иванов Танев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Страхил Чавдаров Ангелов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Таню Христов Киряков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Таско Михайлов Ерменков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Татяна Иванова Буруджиева-Ваниотис

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тодор Борисов Радулов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Цветанов Монов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Явор Бориславов Куюмджиев

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Стоянов Кадиев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Румен Маринов Йончев

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Младен Петров Червеняков

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Илия Атанасов Баташки

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Василев Петев

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Любомир Ангелов Петков

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Христов Борисов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Явор Илиев Гечев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Павел Маринов Маринов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Росен Малинов Малинов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Анелия Димитрова Клисарова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Драгомир Велков Стойнев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Петър Пандушев Чобанов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Пламен Василев Орешарски

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Таня Любомирова Андреева-Райнова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .