Минчо Христов Куминев

Дата на раждане:

Място на раждане: София, България

Семейно положение:разведен
Категория професия:преподавател
Специализация:история, теория и история на дипломацията
Езици:английски
френски
руски
испански
португалски

Контакти

Електронна поща:minchok@abv.bg
mincho.hristov@parliament.bg
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .