Станислав Тодоров Станилов

Дата на раждане:

Място на раждане: Габрово, България

Семейно положение:вдовец
Категория професия:историк
археолог
Професия:преподавател, журналист, историк, археолог
Специализация:история
Езици:немски
руски

Контакти

Електронна поща:bat_slavko@abv.bg
bat_slavko@abv.bg,stanislav.stanilov@parliament.bg
stanislav.stanilov@parliament.bg
МИР #13: Пазарджик

40-то Народно събрание

Народен представител ( - )

Член на ПГ ( - )
Заместник-председател на ПГ ( - )
Член на ПГ ( - )
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни