АТАКА

41-во Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 8 месеца)


Волен Николов Сидеров

Избран от МИР #2: Бургас

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Десислав Славов Чуколов

Избран от МИР #15: Плевен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Тодоров Станилов

Избран от МИР #29: Хасково

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Павел Димитров Шопов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Любомир Владимиров Владимиров

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Венцислав Асенов Лаков

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Деница Стоилова Гаджева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Янков Пехливанов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Огнян Стоичков Янакиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Явор Божилов Нотев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Иванов Хлебаров

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Борислав Тодоров Стоянов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Анастасов Карбов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Огнян Димитров Тетимов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Калина Венелинова Крумова

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Цвета Алипиева Георгиева

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Стоян Иванов Иванов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Валентин Николов Иванов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Кирил Владимиров Гумнеров

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Огнян Андонов Пейчев

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Камен Маринов Петков

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .