Стефан Иванов Бурджев

Дата на раждане:

Място на раждане: Плевен, България

Категория професия:икономист
Езици:английски

Контакти

Електронна поща:stefan.burdzev@parliament.bg
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .