Коалиция за България

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Сергей Дмитриевич Станишев

Избран от МИР #19: Русе

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Седефчов Първанов

Избран от МИР #2: Бургас

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Любен Андонов Корнезов

Избран от МИР #31: Ямбол

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Георги Тодоров Божинов

Избран от МИР #6: Враца

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емилия Радкова Масларова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иво Първанов Атанасов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Михаил Райков Миков

Избран от МИР #5: Видин

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Румен Стоянов Овчаров

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Иванов Агов

Избран от МИР #29: Хасково

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Станимиров Дойчинов

Избран от МИР #14: Перник

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Любомир Пенчев Пантелеев

Избран от МИР #2: Бургас

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Василев Мутафчиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ирина Георгиева Бокова

Избран от МИР #25: София

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Весела Николаева Лечева

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Георги Чавдаров Анастасов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Стоянов Арабаджиев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Кирилов Атанасов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Александър Димитров Паунов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ангел Петров Найденов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андрей Лазаров Пантев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Асен Димитров Гагаузов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Атанасов Папаризов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанаска Михаилова Тенева

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Бойко Стефанов Великов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бойко Кирилов Радоев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бойко Илиев Рашков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Тодоров Калинов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Георгиев Пирински

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Владимиров Юруков

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Николов Димитров

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Стоянов Дъбов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Борисов Маринчешки

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Донка Стефанова Дончева

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Евгени Захариев Кирилов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгения Тодорова Живкова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Стоянов Димов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Любен Йорданов Петров

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марианна Борисова Асенова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Младен Петров Червеняков

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Георгиев Камов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Огнян Стефанов Сапарев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Владимиров Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радослав Георгиев Илиевски

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Румен Йорданов Петков

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Ламбов Данаилов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стойко Илиев Танков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Татяна Дончева Тотева

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тодор Костов Бояджиев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тома Янков Томов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Янаки Боянов Стоилов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кръстьо Илиев Петков

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Гиньо Гочев Ганев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Борислав Михайлов Борисов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Захари Димитров Георгиев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Благовест Христов Сендов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Бриго Христофоров Аспарухов

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Костадин Стоянов Паскалев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Стоян Илиев Александров

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .