Национален Идеал за Единство

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Никола Богданов Николов

Избран от МИР #31: Ямбол

Председател на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Надка Радева Пангарова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Димитров Кенаров

Избран от МИР #31: Ямбол

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стела Димитрова Ангелова-Банкова

Избран от МИР #11: Ловеч

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марианна Борисова Асенова

Избран от МИР #14: Перник

Секретар на ПГ ( - )

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Сийка Недялкова Димовска

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Иванов Димитров

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Иванов Стефанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Тодоров Козовски

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Вердова Гигова

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .