Национално движение Симеон Втори

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Станимир Янков Илчев

Избран от МИР #1: Благоевград

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Александров Панайотов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Борислав Любенов Великов

Избран от МИР #12: Монтана

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Борислав Николов Ралчев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валери Димитров Цеков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ваня Крумова Цветкова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мариана Йонкова Костадинова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Татяна Стоянова Калканова

Избран от МИР #24: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Константин Любенов Пенчев

Избран от МИР #26: София Област

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Борислав Бориславов Цеков

Избран от МИР #20: Силистра

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Юлияна Дончева Петкова

Избран от МИР #30: Шумен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мирослав Петров Севлиевски

Избран от МИР #2: Бургас

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Веселин Витанов Близнаков

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Михайлов Дончев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Снежана Великова Гроздилова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Весела Атанасова Драганова-Илиева

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Огнян Стефанов Герджиков

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Камелия Методиева Касабова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Гадар Агоп Хачикян

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Светослав Иванов Спасов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Адриана Георгиева Брънчева

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Христов Филипов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Алекси Иванов Алексиев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ангел Вълчев Тюркеджиев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Анелия Христова Атанасова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Анелия Йорданова Мингова

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Антонина Бончева Бонева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Антония Стефанова Първанова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Асен Любенов Дурмишев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Атанас Петров Василев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Крумов Додов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Димитров Щерев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Божидар Зафиров Абрашев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Борислав Славчев Борисов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борислав Георгиев Владимиров

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борислав Георгиев Спасов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ботьо Илиев Ботев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Валентин Николов Милтенов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венко Митков Александров

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниел Василев Вълчев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниела Владимирова Никифорова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Даринка Христова Станчева

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Илиев Димитров

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Василев Калоянов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Милков Ламбовски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Кателийчев Пейчев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Николов Шейтанов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димчо Анастасов Димчев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дияна Божинова Костадинова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Енчо Вълков Малев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Златка Димитрова Бобева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Павлов Павлов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Илчо Георгиев Дуганов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ирена Иванова Маринова-Варадинова

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Мирчев Митев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Николов Памуков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Камен Стоянов Влахов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирил Станимиров Милчев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Коста Димитров Цонев

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кръстанка Атанасова Шаклиян

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лиляна Калинова Кръстева

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Людмил Славчев Симеонов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Люцкан Илиев Далакчиев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Маргарита Василева Кънева

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марина Пенчева Василева

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марина Борисова Дикова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мариус Цаков Цаков

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Иванова Ангелиева-Колева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Милена Иванова Милотинова-Колева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Милена Христова Михайлова-Янакиева

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Милена Костова Паунова

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Минчо Викторов Спасов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Надя Димитрова Атанасова

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Наско Христов Рафайлов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Петров Бучков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Николов Маринов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Нина Христова Радева

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Нонка Дечева Матова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Павлинка Трифонова Иванова

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Пенка Иванова Пенева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петя Велкова Божикова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Неделчев Моллов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Румяна Цанкова Станоева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рупен Оханес Крикорян

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светлин Илиев Белчилов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Силвия Динкова Бадънкова

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Стамен Христов Стаменов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станимир Николов Чакъров

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Станко Петров Михайлов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Стефан Атанасов Минков

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стилиян Иванов Гроздев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Стоян Илиев Кушлев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Теодора Георгиева Якимова-Дренска

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тодор Найденов Костурски

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тошо Костадинов Пейков

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христина Николова Донева

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Христо Любенов Георгиев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Атанасов Механдов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветан Петров Ценков

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветослав Василев Кръстев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Цонко Киров Киров

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Явор Тодоров Милушев

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Алеко Константинов Кюркчиев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Петко Димитров Ганчев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Анели Гинчева Чобанова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Весела Николова Караиванова-Начева

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Коста Георгиев Костов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Снежина Венциславова Чипева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Валери Георгиев Димитров

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Силвия Петрова Нейчева

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Соня Славчева Асенова

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Нина Стефанова Чилова

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Цветанов Чуканов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Теодора Владимирова Литрова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Диляна Николова Грозданова

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Олимпи Стоянов Кътев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Христина Георгиева Петрова

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Гергана Христова Грънчарова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Петко Георгиев Николов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Величко Стойчев Клингов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ралица Ненчева Агайн

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Господин Христов Чонков

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Емил Илиев Кошлуков

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Клара Петкова Петрова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Недялко Иванов Калъчев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Радослав Николов Коев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мима Петрова Ненкова

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Иван Ганчов Искров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Румяна Денева Георгиева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Иванов Стефанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Тодоров Козовски

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Марианна Борисова Асенова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мария Вердова Гигова

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Пламен Димитров Кенаров

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Никола Богданов Николов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Петя Илиева Гегова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Валентин Иванов Церовски

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Сийка Недялкова Димовска

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Владимир Иванов Димитров

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Елка Панчова Анастасова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Надка Радева Пангарова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Стела Димитрова Ангелова-Банкова

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Таня Стоянова Димитрова

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Веселинов Пасков

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Калоян Йончев Нинов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Любка Василева Качакова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Меглена Щилиянова Кунева

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Николаев Николов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Петров Петканов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Долорес Борисова Арсенова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Милен Емилов Велчев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Василев Василев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Аврамов Свинаров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Соломон Исак Паси

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .