Новото време

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Борислав Бориславов Цеков

Избран от МИР #20: Силистра

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мирослав Петров Севлиевски

Избран от МИР #2: Бургас

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Величко Стойчев Клингов

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Радослав Николов Коев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ралица Ненчева Агайн

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Румяна Денева Георгиева

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Юлияна Дончева Петкова

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Сийка Недялкова Димовска

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Алеко Константинов Кюркчиев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Владимир Иванов Димитров

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Господин Христов Чонков

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емил Илиев Кошлуков

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Клара Петкова Петрова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Недялко Иванов Калъчев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .