Обединени Демократични Сили

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Екатерина Иванова Михайлова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Надежда Николова Михайлова

Избран от МИР #3: Варна

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Васил Димитров Паница

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Иванов Абаджиев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Елиана Стоименова Масева

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Йорданов Костов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Теодора Димитрова Константинова-Гайдова

Избран от МИР #19: Русе

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Ангелов Нихризов

Избран от МИР #24: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Манолов Праматарски

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Муравей Георгиев Радев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Анастасия Георгиева Димитрова-Мозер

Избран от МИР #26: София Област

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Асен Йорданов Агов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Веселин Борисов Черкезов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Благой Николаев Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Христов Маринчев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Владислав Борисов Костов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Стефанов Панев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Любенов Хубенов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Лазаров Игнатов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Енчев Камбуров

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгени Стефанов Чачев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евдокия Иванова Манева-Бабулкова

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Николаев Иванов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Георгиев Соколов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кина Симеонова Андреева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Иванова Спасова-Стоянова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Панайот Борисов Ляков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Стоилов Жотев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Росица Георгиева Тоткова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Николаев Мазнев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стойчо Тодоров Кацаров

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Ганчев Марков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Владимир Стоянов Джаферов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Марио Иванов Тагарински

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иво Севдалинов Цанев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Евтимов Младенов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Великов Маринов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Валентин Илиев Василев

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Васил Богданов Василев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Цвятков Йорданов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Георгиев Иванов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Йордан Иванов Бакалов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Лъчезар Благовестов Тошев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Михаил Рашков Михайлов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Симеонов Николов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Христо Йорданов Кирчев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Никола Джипов Николов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Светослав Денчев Лучников

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Борислав Димитров Китов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Венцислав Василев Върбанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Костов Станилов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Моньо Христов Христов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Евгений Стефанов Бакърджиев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .