Демократи за Силна България

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Екатерина Иванова Михайлова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Васил Димитров Паница

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Иванов Абаджиев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Елиана Стоименова Масева

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Иван Йорданов Костов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Ангелов Нихризов

Избран от МИР #24: София

Заместник-председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Теодора Димитрова Константинова-Гайдова

Избран от МИР #19: Русе

Заместник-председател на ПС ( - )

Народен представител ( - )

Асен Йорданов Агов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Веселин Борисов Черкезов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Благой Николаев Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Христов Маринчев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владислав Борисов Костов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Стефанов Панев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Любенов Хубенов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Лазаров Игнатов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Енчев Камбуров

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгени Стефанов Чачев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евдокия Иванова Манева-Бабулкова

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Николаев Иванов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Георгиев Соколов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кина Симеонова Андреева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Иванова Спасова-Стоянова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Муравей Георгиев Радев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Панайот Борисов Ляков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Росица Георгиева Тоткова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Николаев Мазнев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стойчо Тодоров Кацаров

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Стоилов Жотев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .