Съюз на Демократичните Сили

39-о Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 12 дни)


Надежда Николова Михайлова

Избран от МИР #3: Варна

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валентин Илиев Василев

Избран от МИР #14: Перник

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Йорданов Кирчев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Евтимов Младенов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Великов Маринов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Богданов Василев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Цвятков Йорданов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Георгиев Иванов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Иванов Бакалов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лъчезар Благовестов Тошев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мима Петрова Ненкова

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Михаил Рашков Михайлов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Никола Джипов Николов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Симеонов Николов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Ганчев Марков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .