Българска нова демокрация

40-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 14 дни)


Борислав Николов Ралчев

Избран от МИР #3: Варна

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петя Илиева Гегова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Валентин Николов Милтенов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Илко Димитров Димитров

Избран от МИР #19: Русе

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Татяна Стоянова Калканова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Атанас Димитров Щерев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бойко Николов Боев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борислав Любенов Великов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ваня Крумова Цветкова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Михайлов Дончев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Енчо Вълков Малев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Йордан Димитров Костадинов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Кръстанка Атанасова Шаклиян

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лидия Сантова Шулева

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Аврамов Свинаров

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Александров Панайотов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светослав Иванов Спасов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .