Коалиция за България

40-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 14 дни)


Ангел Петров Найденов

Избран от МИР #14: Перник

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Михаил Райков Миков

Избран от МИР #5: Видин

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Димитров Паунов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андрей Лазаров Пантев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Тодоров Мерджанов

Избран от МИР #31: Ямбол

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Чавдаров Анастасов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Владимиров Юруков

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радослав Георгиев Илиевски

Избран от МИР #15: Плевен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Силвия Николаева Алексиева

Избран от МИР #19: Русе

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Татяна Дончева Тотева

Избран от МИР #7: Габрово

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йовко Христов Йовков

Избран от МИР #7: Габрово

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Емилия Радкова Масларова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Румен Стоянов Овчаров

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Александър Владимиров Радославов

Избран от МИР #12: Монтана

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мая Божидарова Манолова-Найденова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кристиан Иванов Вигенин

Избран от МИР #31: Ямбол

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Георгиев Пирински

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Любен Андонов Корнезов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Иван Желев Илчев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Пенко Атанасов Атанасов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Силвия Тодорова Стойчева

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Атанаска Михаилова Тенева

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Бойко Стефанов Великов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валентина Василева Богданова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Миланов Антонов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венелин Димитров Узунов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Петков Близнашки

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Тодоров Божинов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Николов Гъндев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Стоянов Дъбов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Добромир Христов Гущеров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Добромир Мартинов Задгорски

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Донка Иванова Михайлова

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дончо Стефанов Цончев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгения Тодорова Живкова

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емил Константинов Георгиев

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Жори Йорданов Алексиев

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Захари Димитров Георгиев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Златко Тонев Златев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ива Петрова Станкова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Добромиров Гороломов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Иван Николов Гризанов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Петков Даков

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Георгиев Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Иван Славов Иванов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иво Първанов Атанасов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иво Петров Сеферов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Иглика Димитрова Иванова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ина Тодорова Найденова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Йордан Петков Йорданов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Кирил Николаев Добрев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Костадин Александров Кобаков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Маргарита Спасова Панева

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марин Йорданов Маринов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мария Станчева Вълканова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Радославова Стоянова

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Марко Николов Мечев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Минка Стоянова Русева

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мирослава Малинова Митова-Мирославова

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Младен Петров Червеняков

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Надка Балева Янкова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Никола Гочев Проданов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Николай Георгиев Григоров

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Николай Симеонов Малинов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Олег Григоров Попов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Георгиев Кънев

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Георгиев Мръцков

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Георгиев Ранчев

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Пламен Василев Славов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Радослав Теодоров Иванов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Руденко Радев Йорданов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Румен Иванов Такоров

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Симеон Василев Симеонов

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Сияна Атанасова Фудулова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Станка Панайотова Маринчева

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Стойко Илиев Танков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Стоян Витанов Витанов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стоян Проданов Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тодор Михайлов Кумчев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тома Янков Томов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Трифон Димитров Митев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Янаки Боянов Стоилов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Диана Атанасова Хитова

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Евгений Спасов Иванов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Надя Антонова Кочева

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ненко Викторов Темелков

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Васил Тодоров Калинов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Борис Стефанов Николов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петър Александров Симеонов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Николай Георгиев Камов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ясен Стоянов Пенчев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Костадин Стоянов Паскалев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Росица Йорданова Янакиева-Костадинова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Альоша Маков Даков

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Петър Владимиров Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Атанас Атанасов Папаризов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Евгени Захариев Кирилов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Илияна Малинова Йотова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Маруся Иванова Любчева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Апостол Иванов Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Евтим Костадинов Костадинов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Бойко Кирилов Радоев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Александър Стоянов Арабаджиев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Владимир Николов Дамгов

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Весела Николаева Лечева

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Данаилов Петърнейчев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Райна Господинова Йовчева

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Стоянов Кадиев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Любомир Пенчев Пантелеев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Асен Димитров Гагаузов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ивайло Георгиев Калфин

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Петър Василев Мутафчиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Радослав Ненков Гайдарски

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Румен Йорданов Петков

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Сергей Дмитриевич Станишев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Стефан Ламбов Данаилов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .