Национално движение за стабилност и възход

40-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 14 дни)


Пламен Неделчев Моллов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Анелия Йорданова Мингова

Избран от МИР #15: Плевен

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Весела Атанасова Драганова-Илиева

Избран от МИР #26: София Област

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Христина Христова Велчева

Избран от МИР #6: Враца

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Яни Димитров Янев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Борислав Любенов Великов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Борислав Николов Ралчев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Владимир Михайлов Дончев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Минчо Викторов Спасов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Станимир Янков Илчев

Избран от МИР #7: Габрово

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Камелия Методиева Касабова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Нина Стефанова Чилова

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ангел Вълчев Тюркеджиев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Андрей Владимиров Баташов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Анелия Христова Атанасова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Антония Стефанова Първанова

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Борислав Георгиев Владимиров

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ботьо Илиев Ботев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Васил Минчев Иванов-Лучано

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Даринка Христова Станчева

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Деница Ивайлова Димитрова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Долорес Борисова Арсенова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Йордан Мирчев Митев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Коста Димитров Цонев

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Маргарита Василева Кънева

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Марина Борисова Дикова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мария Иванова Ангелиева-Колева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Милен Емилов Велчев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мима Тодорова Василева

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Огнян Стефанов Герджиков

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Олимпи Стоянов Кътев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Рупен Оханес Крикорян

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Снежана Великова Гроздилова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Соломон Исак Паси

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Съби Давидов Събев

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Теодора Георгиева Якимова-Дренска

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Христо Любенов Георгиев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мариана Йонкова Костадинова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Ясен Георгиев Янев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Енчо Вълков Малев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Петя Илиева Гегова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Йордан Димитров Костадинов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Светослав Иванов Спасов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Бойко Николов Боев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Татяна Стоянова Калканова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Атанас Димитров Щерев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Валентин Николов Милтенов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Ваня Крумова Цветкова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Илко Димитров Димитров

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Кръстанка Атанасова Шаклиян

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Лидия Сантова Шулева

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Николай Аврамов Свинаров

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Пламен Александров Панайотов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Тодор Найденов Костурски

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Иван Матеев Иванов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Лъчезар Богомилов Иванов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Гергана Христова Грънчарова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Веселин Витанов Близнаков

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Георги Петров Петканов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Даниел Василев Вълчев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Меглена Щилиянова Кунева

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Николай Василев Василев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Бойко Методиев Борисов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .