Обединени Демократични Сили

40-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 14 дни)


Йордан Иванов Бакалов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Стефанов Стоянов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Надежда Николова Михайлова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Христо Йорданов Кирчев

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ася Величкова Михайлова

Избран от МИР #15: Плевен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Яне Георгиев Янев

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Георгиев Сотиров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марио Иванов Тагарински

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ясен Димитров Попвасилев

Избран от МИР #1: Благоевград

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Мартин Димитров Димитров

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Ваньо Евгениев Шарков

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венцислав Василев Върбанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Лъчезар Благовестов Тошев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петър Димитров Попов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Христо Кирилов Попов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Иванов Димитров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Димитър Цвятков Йорданов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Атанасов Колчаков

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Пинчев Иванов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Румен Асенов Ангелов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Стефан Антонов Софиянски

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Борислав Иванов Българинов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Любен Любенов Дилов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Филип Димитров Димитров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Елеонора Николаева Николова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Манолов Праматарски

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Мария Василева Капон

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .