Ред, законност и справедливост

41-во Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 8 месеца)


Яне Георгиев Янев

Избран от МИР #1: Благоевград

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Йорданов Чукарски

Избран от МИР #10: Кюстендил

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Марио Иванов Тагарински

Избран от МИР #6: Враца

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тодор Димитров Великов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бисерка Борова Петрова

Избран от МИР #12: Монтана

Секретар на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Атанас Марков Семов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Дарин Величков Матов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Асенов Колев

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кристияна Методиева Петрова

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветан Асенов Цветанов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .