ПП ГЕРБ

42-ро Народно събрание

Съществувала от до (1 година, 2 месеца, 15 дни)


Бойко Методиев Борисов

Избран от МИР #25: София

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Борисов Главчев

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красимир Любомиров Велчев

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветан Генчев Цветанов

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цецка Цачева Данговска

Избран от МИР #15: Плевен

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Искра Фидосова Искренова

Избран от МИР #12: Монтана

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Руменов Ненков

Избран от МИР #23: София

Секретар на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Цвета Вълчева Караянчева

Избран от МИР #9: Кърджали

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Дулчев Нунев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Аксения Бориславова Тилева

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андон Петров Андонов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Антоний Йорданов Йорданов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Иванов Ташков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Биляна Йорданова Бекова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Валентин Стефанов Василев

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валентин Иванов Радев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Вежди Летиф Рашидов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Веселин Бориславов Вучков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Иванов Иванов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Вълчев Митрушев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Цветанов Тошев

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владислав Тошков Николов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Галина Стефанова Милева-Георгиева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Галя Енева Захариева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Иванов Андонов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Гинче Димитрова Караминова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Данаил Димитров Кирилов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниела Йорданова Панайотова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Даниела Владимирова Савеклиева

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дарин Иванов Димитров

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Делян Александров Добрев

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Десислава Вълчева Атанасова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Десислава Жекова Танева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Джема Маринова Грозданова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Диана Иванова Йорданова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Ангелов Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Николов Лазаров

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Бойчев Петров

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Донка Димитрова Иванова

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дончо Спасов Баксанов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгени Димитров Стоев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгения Бисерова Алексиева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емануела Здравкова Спасова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Желязко Иванов Желязков

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Здравко Димитров Димитров

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Златко Димитров Тодоров

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Зоран Александров Рангелов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ивайло Ангелов Московски

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Стефанов Вълков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Стоев Чолаков

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивелина Веселинова Василева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ирена Иванова Коцева

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ирена Любенова Соколова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ирена Георгиева Узунова

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирил Добрев Добрев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирил Боянов Калфин

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Корнелия Добрева Маринова

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красимир Георгиев Ципов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красимира Пенева Анастасова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лиляна Павлова Павлова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лъчезар Богомилов Иванов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Любен Петров Татарски

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Любомир Димитров Христов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Менда Кирилова Стоянова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Милена Цветанова Дамянова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мирослав Николов Петков

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Митко Живков Захов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Нели Рускова Петрова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Николай Николов Апостолов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Нанков Нанков

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Петков Петков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Павел Андреев Гуджеров

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Павел Алексеев Христов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петко Кънчев Тотев

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петър Илиев Якимов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петя Цветанова Аврамова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Веселинов Йорданов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Иванов Манушев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Тачев Петров

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Румен Иванов Иванов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светлана Ангелова Найденова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Семир Хусеин Абу-мелих

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Силвия Анастасова Хубенова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Снежана Георгиева Дукова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Снежина Минчева Маджарова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Стоянов Иванов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Господинов Господинов

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Иванов Дедев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефани Михнева Михайлова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Теодора Радкова Георгиева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тотю Младенов Младенов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Илиев Калоянов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветомир Цвятков Михов

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цонка Илиева Каснакова-Иванова

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Георги Добрев Еленков

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Емил Йорданов Радев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Томислав Пейков Дончев

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Даниел Георгиев Георгиев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Йорданов Божилов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Доброслав Дилянов Димитров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Владислав Иванов Горанов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Красимир Неделчев Стефанов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Светлин Димитров Танчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Георги Цветанов Марков

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Йоана Милчева Кирова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Лидия Велик Маринова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Иван Николаев Портних

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .