АБВ

43-то Народно събрание

Съществувала от до (2 години, 2 месеца, 30 дни)


Борислав Михайлов Борисов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Председател на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Росица Йорданова Янакиева-Костадинова

Избран от МИР #14: Перник

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ивайло Георгиев Калфин

Избран от МИР #25: София

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Кирил Петров Цочев

Избран от МИР #11: Ловеч

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Михо Димитров Михов

Избран от МИР #2: Бургас

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мариана Георгиева Тодорова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Иван Славов Иванов

Избран от МИР #21: Сливен

Секретар на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Пенков Иванов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Георги Недков Кючуков

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Костадинов Станков

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лъчезар Стаменов Никифоров

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петър Георгиев Кадиев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светослав Димитров Белемезов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .