Независими

43-то Народно събрание

Съществувала от до (2 години, 2 месеца, 30 дни)


Айдоан Муталиб Али

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ана Георгиева Баракова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Велизар Пенков Енчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Венцислав Йорданов Каймаканов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Георги Стоянов Кадиев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Гюнай Хюсмен Хюсмен

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Лютви Ахмед Местан

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мариана Василева Георгиева-Бенчева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Муса Джемал Палев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Полина Кръстева Карастоянова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Станислав Георгиев Иванов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Хюсеин Хасан Хафъзов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Шабанали Ахмед Дурмуш

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Здравко Димитров Димитров

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .