ПП ГЕРБ

44-то Народно събрание

Съществувала от до (3 години, 11 месеца, 7 дни)


Даниела Анастасова Дариткова-Проданова

Избран от МИР #22: Смолян

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветан Генчев Цветанов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Руменов Ненков

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Красимир Любомиров Велчев

Избран от МИР #14: Перник

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красимир Георгиев Ципов

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Снежана Георгиева Дукова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Станислав Стоянов Иванов

Избран от МИР #25: София

Секретар на ПГ ( - )

Секретар (временен) на НС ( - )

Народен представител ( - )

Цвета Вълчева Караянчева

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Председател на НС ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Борисов Главчев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Емил Маринов Христов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Петров Александров

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Койчев Иванов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Иванов Мацурев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Алтимир Емилов Адамов

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андриан Иванов Райков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Анна Василева Александрова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ася Атанасова Пеева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Атанас Иванов Ташков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борис Петков Кърчев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борислав Иванов Борисов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Валентин Мирчов Милушев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Цветков Цветков

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Вежди Летиф Рашидов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венка Константинова Стоянова

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Владимир Славчев Вълев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Владимир Цветанов Тошев

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Галя Стоянова Василева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Галя Енева Захариева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Запрев Динев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Евдокиев Марков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Тенев Станков

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Даниела Добрева Димитрова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Даниела Димитрова Малешкова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниела Владимирова Савеклиева

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Данка Евстатиева Зидарова-Люртова

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Десислава Вълчева Атанасова

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Десислава Йорданова Костадинова-Гушева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Десислава Ангелова Тодорова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дилян Станимиров Димитров

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Крумов Александров

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Иванов Гечев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Николов Лазаров

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Бойчев Петров

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Евгени Генчев Будинов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Евгения Бисерова Алексиева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Евгения Даниелова Ангелова

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Емил Серафимов Тончев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Емилия Веселинова Станева-Милкова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Запрян Василев Янков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Стефанов Вълков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Иван Николов Миховски

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивелина Веселинова Василева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иглика Иванова Иванова-Събева

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Ирена Методиева Димова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирил Боянов Калфин

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Клавдия Георгиева Григорова-Ганчева

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Константин Веселинов Попов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красен Георгиев Кръстев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Красимир Митков Събев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Лъчезар Богомилов Иванов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Маноил Минчев Манев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Щерева Белова

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мария Йорданова Илиева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Менда Кирилова Стоянова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Милена Цветанова Дамянова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Митко Костадинов Полихронов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Младен Николов Шишков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Нели Рускова Петрова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Цветанов Сираков

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Павел Михайлов Савов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Павел Алексеев Христов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Иванов Манушев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Дулчев Нунев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Тачев Петров

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радослава Пламен Чеканска

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Радостин Радославов Танев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Румен Петров Генов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светлана Ангелова Найденова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Спас Георгиев Гърневски

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Иванов Попов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Станислав Иванов Стоянов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Станислава Красимирова Стоянова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стефан Апостолов Апостолов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стойно Митев Стойнов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Таня Тодорова Петрова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Теодора Радкова Георгиева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тома Любомиров Биков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Георгиев Гаджев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Юлиян Михайлов Папашимов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владислав Тошков Николов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Валентин Алексиев Николов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Лиляна Друмева Радева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Калин Любенов Вельов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мартин Владимиров Тинчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Джема Маринова Грозданова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Диана Димова Саватева

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Христо Грудев Грудев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Десислава Жекова Танева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Делян Александров Добрев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Данаил Димитров Кирилов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Руслан Здравков Тошев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Йорданка Иванова Фикирлийска

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Калин Димитров Василев

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Петя Цветанова Аврамова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ралица Трилкова Добрева

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Димитър Николов Гамишев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Ивайло Любенов Константинов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Антон Динев Тодоров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Диана Иванова Йорданова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Живко Иванов Мартинов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Димитров Манолев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Жечо Дончев Станков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Недялко Живков Славов

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Румяна Генчева Бъчварова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Станислав Насков Дечев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Стоян Христов Пасев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Валентин Иванов Радев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Николина Панайотова Ангелкова

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Бойко Методиев Борисов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Владислав Иванов Горанов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Екатерина Спасова Гечева-Захариева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ивайло Ангелов Московски

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Красен Кирилов Кралев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Лиляна Павлова Павлова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Нанков Нанков

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Теменужка Петрова Петкова

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Томислав Пейков Дончев

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .