Има такъв народ

46-о Народно събрание

Съществувала от до (1 месец, 25 дни)


Тошко Йорданов Хаджитодоров

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Виктория Димитрова Василева

Избран от МИР #10: Кюстендил

Заместник-председател на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Ивайло Ванев Вълчев

Избран от МИР #2: Бургас

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Филип Маринов Станев

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иво Георгиев Атанасов

Избран от МИР #5: Видин

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ива Митева Йорданова-Рупчева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Кирил Сашев Симеонов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Петър Христов Димитров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Атанасов Александров

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Стайков Марков

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Викторов Рашев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Велиславов Тодоров

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Александър Благовестов Тодоров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Алпер Азизов Мурадов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андрей Николаев Михайлов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андрей Иванов Чорбанов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Анита Петрова Коцелова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Антоанета Андонова Стефанова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Билян Боримиров Кършовски

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Димитров Апостолов

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Йорданов Георгиев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венцислав Михайлов Асенов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Стоянов Русев

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Галина Иванчева Димитрова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Станчев Георгиев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Захаринин Попов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Милчев Чепишев

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Деляна Валериева Пешева

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Десислава Цветанова Цонева

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Дилян Господинов Господинов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Стоянов Гърдев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Живка Михалева Железова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивайло Красимиров Кожухаров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивайло Христов Христов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Руменов Клисурски

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Стойнов Кючуков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Василев Хиновски

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Катерина Георгиева Ряхова

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Лъчезар Иванов Бакърджиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Любомир Антонов Каримански

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мария Цветанова Петрова

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мика Михайлова Зайкова

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Момчил Кунчев Иванов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Стефанов Радулов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Павела Василева Митова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Паунита Михайлова Петрова

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петко Ангелов Кущирев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петя Божидарова Димитрова

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Николаев Абровски

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Иванов Данаилов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Пламен Николаев Николов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радослав Николов Бойчев

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радостин Петев Василев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Росен Кирилов Димов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светлин Костов Стоянов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Светослав Георгиев Георгиев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Силви Кирилов Петров

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Силвия Маринова Николова

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Светозаров Балабанов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Танер Кадир Тюркоглу

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Тихомир Гочев Тенев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Християна Анастасова Тодорова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Валериев Гушков

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Михайлов Дочев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .