Има такъв народ

47-о Народно събрание

Съществувала от до (7 месеца, 29 дни)


Тошко Йорданов Хаджитодоров

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Виктория Димитрова Василева

Избран от МИР #1: Благоевград

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иво Георгиев Атанасов

Избран от МИР #5: Видин

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ива Митева Йорданова-Рупчева

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Пламен Николаев Николов

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Александър Атанасов Александров

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Андрей Николаев Михайлов

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Андрей Иванов Чорбанов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Анита Петрова Коцелова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Златомира Димитрова Карагеоргиева-Мострова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ивайло Христов Христов

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Иван Руменов Клисурски

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Любомир Антонов Каримански

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Момчил Кунчев Иванов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Пламен Николаев Абровски

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Силви Кирилов Петров

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Снежанка Райчова Траянска

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Станислав Светозаров Балабанов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Танер Кадир Тюркоглу

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Тихомир Гочев Тенев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Христинка Илийчева Иванова

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Кирил Сашев Симеонов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Деян Петев Петков

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Георги Станчев Георгиев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Николай Стефанов Радулов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Светлин Костов Стоянов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Венцислав Иванов Петков

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Александър Велиславов Тодоров

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Радостин Петев Василев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .