Продължаваме промяната

48-о Народно събрание

Активна от


Андрей Атанасов Гюров

Избран от МИР #1: Благоевград

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Калина Бориславова Константинова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Калоян Тонев Икономов

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Настимир Ананиев Ананиев

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Николаев Куленски

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Снежана Великова Апостолова

Избран от МИР #3: Варна

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Александър Димитров Дунчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Андрей Иванов Цеков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Антон Йорданов Тонев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Асен Васков Василев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Богомил Иванов Петков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Бойко Илиев Рашков

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Васил Христов Пандов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Васил Стефанов Стефанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венко Николов Сабрутев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венцислава Милчова Любенова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Веселин Жеков Недев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Владимир Славев Табутов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Станчев Георгиев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Николаев Стамов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Даниел Максим Лорер

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Деница Димитрова Симеонова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитър Данаилов Недялков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Валентинов Шотев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иван Косев Манев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иван Маркос Христанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иво Георгиев Атанасов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Инна Владимирова Иванова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искрен Цветославов Арабаджиев

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искрен Николаев Митев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Ивов Терзийски

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йорданка Яникова Костадинова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Кирил Петков Петков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Константин Живков Бачийски

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Милен Илиев Матеев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Мирослав Николаев Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Михал Григоров Камбарев

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Никола Георгиев Минчев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Николай Денков Денков

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Георгиев Петров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радослав Красенов Василев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радослав Стефанов Рибарски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радостин Петев Василев

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Рена Енчева Стефанова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Росен Добрев Костурков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стою Теодоров Стоев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоян Иванов Георгиев

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Татяна Славова Султанова-Сивева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Йорданов Даскалов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Христов Петров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Симеонов Симеонов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни