Продължаваме промяната

48-о Народно събрание

Съществувала от до (3 месеца, 14 дни)


Андрей Атанасов Гюров

Избран от МИР #1: Благоевград

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Калина Бориславова Константинова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Калоян Тонев Икономов

Избран от МИР #3: Варна

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Настимир Ананиев Ананиев

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Николаев Куленски

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Снежана Великова Апостолова

Избран от МИР #3: Варна

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Никола Георгиев Минчев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Васил Стефанов Стефанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Стою Теодоров Стоев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Димитров Дунчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Андрей Иванов Цеков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Антон Йорданов Тонев

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Асен Васков Василев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Богомил Иванов Петков

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Бойко Илиев Рашков

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Васил Христов Пандов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венко Николов Сабрутев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Венцислава Милчова Любенова

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Веселин Жеков Недев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Владимир Славев Табутов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Станчев Георгиев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Николаев Стамов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниел Максим Лорер

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Деница Димитрова Симеонова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Данаилов Недялков

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивайло Валентинов Шотев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Косев Манев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иван Маркос Христанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иво Георгиев Атанасов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Инна Владимирова Иванова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Искрен Цветославов Арабаджиев

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Искрен Николаев Митев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йордан Ивов Терзийски

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Йорданка Яникова Костадинова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Кирил Петков Петков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Константин Живков Бачийски

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Милен Илиев Матеев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Мирослав Николаев Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Михал Григоров Камбарев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Денков Денков

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Георгиев Петров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радослав Красенов Василев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радослав Стефанов Рибарски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Радостин Петев Василев

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Рена Енчева Стефанова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Росен Добрев Костурков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Стоян Иванов Георгиев

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Татяна Славова Султанова-Сивева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Йорданов Даскалов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Христов Петров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Христо Симеонов Симеонов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цветелина Калинова Симеонова-Заркин

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .