Възраждане

48-о Народно събрание

Активна от


Костадин Тодоров Костадинов

Избран от МИР #25: София

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Николаев Петров

Избран от МИР #12: Монтана

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Николай Георгиев Дренчев

Избран от МИР #23: София

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Александър Димитров Арангелов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ангел Жеков Георгиев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Борис Димитров Аладжов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Николаев Георгиев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Даниел Петров Петров

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Десислава Илиева Георгиева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитър Пламенов Пашев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димо Георгиев Дренчев

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Златан Стоянов Златанов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Василев Папов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Георгиев Чорбов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивелин Първанов Първанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иво Георгиев Русчев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искра Михайлова Михайлова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Климент Пламенов Шопов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Константина Венциславова Петрова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Коста Георгиев Стоянов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Маргарита Атанасова Генчева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Никола Ангелов Димитров

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Николай Кръстев Костадинов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Станислав Добринов Стоянов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоян Николов Таслаков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цвета Валентинова Рангелова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цончо Томов Ганев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни