Възраждане

48-о Народно събрание

Съществувала от до (3 месеца, 14 дни)


Костадин Тодоров Костадинов

Избран от МИР #25: София

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Петър Николаев Петров

Избран от МИР #12: Монтана

Заместник-председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Георгиев Дренчев

Избран от МИР #23: София

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цончо Томов Ганев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Искра Михайлова Михайлова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Стоян Николов Таслаков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - )

Народен представител ( - )

Александър Димитров Арангелов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ангел Жеков Георгиев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Борис Димитров Аладжов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Георги Николаев Георгиев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Даниел Петров Петров

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Десислава Илиева Георгиева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димитър Пламенов Пашев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Димо Георгиев Дренчев

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Златан Стоянов Златанов

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивайло Василев Папов

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивайло Георгиев Чорбов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Ивелин Първанов Първанов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Иво Георгиев Русчев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Климент Пламенов Шопов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Константина Венциславова Петрова

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Коста Георгиев Стоянов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Маргарита Атанасова Генчева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Никола Ангелов Димитров

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Николай Кръстев Костадинов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Станислав Добринов Стоянов

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Цвета Валентинова Рангелова

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .