Продължаваме промяната - Демократична България

49-то Народно събрание

Активна от


Атанас Петров Атанасов

Избран от МИР #23: София

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Кирил Петков Петков

Избран от МИР #23: София

Председател на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Николай Денков Денков

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - днес)

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Народен представител ( - )

Владислав Панчев Панев

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Калина Бориславова Константинова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Людмила Николаева Илиева

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Мирослав Николаев Иванов

Избран от МИР #31: Ямбол

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Надежда Георгиева Йорданова

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Настимир Ананиев Ананиев

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Стою Теодоров Стоев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Татяна Славова Султанова-Сивева

Избран от МИР #21: Сливен

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Никола Георгиев Минчев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Васил Стефанов Стефанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Иван Белчев Белчев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Александър Димитров Симидчиев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Антоанета Димитрова Цонева

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Божидар Пламенов Божанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Бойко Илиев Рашков

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ванина Димитрова Вецина

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Васил Христов Пандов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Васил Николов Тодев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венко Николов Сабрутев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Йорданов Ганев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Георги Николаев Стамов

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Даниел Максим Лорер

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Даниела Стоянова Божинова

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Деница Димитрова Симеонова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитрина Любомирова Хаджиева-Недина

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Димитър Георгиев Найденов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Елисавета Димитрова Белобрадова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Ангелов Иванов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ивайло Николаев Мирчев

Избран от МИР #8: Добрич

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Христов Митковски

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Илина Симеонова Мутафчиева

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искрен Цветославов Арабаджиев

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искрен Николаев Митев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Яворов Иванов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Ивов Терзийски

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Калоян Тонев Икономов

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Катя Максимова Панева

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Константин Живков Бачийски

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Кристина Николаева Петкова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Любен Иванов Иванов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Манол Костадинов Пейков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Мартин Димитров Димитров

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Михал Григоров Камбарев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Нели Стойчева Димитрова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Василев Кьосев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радослав Стефанов Рибарски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Росен Добрев Костурков

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Росица Василева Пандова-Йовкова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Свилен Петров Трифонов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стела Димитрова Николова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоян Иванов Георгиев

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоян Александров Михалев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Йорданов Даскалов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Любомиров Иванов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Христов Петров

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Явор Руменов Божанков

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петя Ставрева Ставрева

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Бюнямин Хюсеин Хасан

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Веселин Жеков Недев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Мирослава Петрова Петрова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Радослав Красенов Василев

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Петър Николаев Куленски

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Петър Георгиев Петров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Андрей Атанасов Гюров

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ивайло Валентинов Шотев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Андрей Иванов Цеков

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Народен представител ( - )

Асен Васков Василев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Народен представител ( - )

Атанас Владиславов Славов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Народен представител ( - )

Радостин Петев Василев

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Лена Здравкова Бориславова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .