Продължаваме промяната - Демократична България

50-о Народно събрание

Активна от


Николай Денков Денков

Избран от МИР #2: Бургас

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Божидар Пламенов Божанов

Избран от МИР #23: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Калина Бориславова Константинова

Избран от МИР #25: София

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Людмила Николаева Илиева

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стою Теодоров Стоев

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Татяна Славова Султанова-Сивева

Избран от МИР #21: Сливен

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Атанас Петров Атанасов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Васил Стефанов Стефанов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Иван Белчев Белчев

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Александър Димитров Симидчиев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Андрей Иванов Цеков

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Асен Васков Василев

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Богдан Валериев Богданов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Бойко Илиев Рашков

Избран от МИР #14: Перник

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венеция Огнянова Нецова-Ангова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Венко Николов Сабрутев

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Вяра Методиева Тодева

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Даниел Максим Лорер

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Деница Димитрова Симеонова

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитър Георгиев Найденов

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Елисавета Димитрова Белобрадова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Захари Георгиев Борачев

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Христов Митковски

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ивайло Валентинов Шотев

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Яворов Иванов

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Ивов Терзийски

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Катя Максимова Панева

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Кирил Петков Петков

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Кристина Николаева Петкова

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Лена Здравкова Бориславова

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Любен Иванов Иванов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Манол Костадинов Пейков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Мартин Димитров Димитров

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Надежда Георгиева Йорданова

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Василев Кьосев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Радослав Стефанов Рибарски

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стела Димитрова Николова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Стоян Александров Михалев

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Явор Руменов Божанков

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Христо Любомиров Иванов

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .