Евгени Стефанов Чачев

Дата на раждане:

Място на раждане: София, България

Семейно положение:женен
Категория професия:икономист
Професия:инженер - строителен, икономист /финанси/
Специализация:Строителен инженер, Финанси, кредит и парично обръщение
Езици:френски
руски
испански
португалски
Област:Регионално развитие, инфраструктура - енергетика, транспорт, съобщения, водоснабд

Контакти

Електронна поща:chachev@vip.bg
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни