Красимир Любомиров Велчев

Дата на раждане:

Място на раждане: София, България

Семейно положение:женен
Категория професия:инженер
мениджър
Професия:инженер
Специализация:автоматика и уплавленяваща техника, управление на човешките ресурси
Езици:руски

Контакти

Електронна поща:krasimir.velchev@parliament.bg
МИР #25: София

41-во Народно събрание

Народен представител ( - )

Председател на ПГ ( - )
Председател на ПГ ( - )
Заместник-председател на ПГ ( - )
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни