Движение за права и свободи

49-то Народно събрание

Активна от


Делян Славчев Пеевски

Избран от МИР #1: Благоевград

Председател на ПГ ( - днес)

Председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Мустафа Сали Карадайъ

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - днес)

Председател на ПГ ( - )

Председател на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Ертен Белгинова Анисова

Избран от МИР #8: Добрич

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Халил Реджепов Летифов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Хатидже Мехмедова Георгиева

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на ПГ ( - )

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Елван Бехчет Гюркаш

Избран от МИР #9: Кърджали

Секретар на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Адлен Шукри Шевкед

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Филиз Хакъева Хюсменова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Дженал Ниази Топалова-Яшар

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Небие Исмет Кабак

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Ализан Нихат Яхова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Анджей Веселинов Джандев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ахмед Реджебов Ахмедов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Байрам Юзкан Байрам

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Валентин Йовков Тончев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Гюнер Нихат Ахмед

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Джейхан Хасанов Ибрямов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитър Иванов Аврамов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Елхан Мехмедов Кълков

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ешереф Кязим Ешереф

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Ихсан Халил Хаккъ

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Марио Киров Рангелов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Мюмюн Сали Мюмюн

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Осман Акчай Мурадов

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Павлин Павлов Кръстев

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Севим Исмаил Али

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Сезгин Юсеин Мехмед

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Станислав Димитров Анастасов

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Танер Мехмед Али

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Фатме Хасан Рамадан

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Хайри Реджебов Садъков

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цветан Иванов Енчев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Петър Пандушев Чобанов

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .