Рамадан Байрам Аталай

Дата на раждане:

Категория професия:инженер
Професия:Икономика, енергетика
Специализация:Икономика, енергетика
Езици:английски
руски
турски
Област:Икономика, енергетика

Икономика, енергетика

Контакти

Електронна поща:ratalay@parliament.bg
ramadan.atalay@parliament.bg
Уебсайт:Икономика, енергетика
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .