Движение за права и свободи

50-о Народно събрание

Активна от


Делян Славчев Пеевски

Избран от МИР #9: Кърджали

Председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Йордан Кирилов Цонев

Избран от МИР #4: Велико Търново

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Байрам Юзкан Байрам

Избран от МИР #9: Кърджали

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Ертен Белгинова Анисова

Избран от МИР #8: Добрич

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Искра Димитрова Михайлова-Копарова

Избран от МИР #13: Пазарджик

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Халил Реджепов Летифов

Избран от МИР #27: Стара Загора

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Хамид Бари Хамид

Избран от МИР #30: Шумен

Заместник-председател на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Елван Бехчет Гюркаш

Избран от МИР #9: Кърджали

Секретар на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Небие Исмет Кабак

Избран от МИР #13: Пазарджик

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Айтен Байрям Сабри

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Атидже Байрямова Алиева-Вели

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Джем Ямен Яменов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Димитър Иванов Аврамов

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Иво Севдалинов Цанев

Избран от МИР #5: Видин

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Надя Йорданова Петрова

Избран от МИР #12: Монтана

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Неждет Джевдет Шабан

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Николай Георгиев Златарски

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Станислав Димитров Анастасов

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Фатима Исмаил Йълдъс

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Хюсеин Хасан Хафъзов

Избран от МИР #21: Сливен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Цветан Иванов Енчев

Избран от МИР #26: София Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Шендоан Ремзи Халит

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Хюсни Осман Адем

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Напуснал ПГ на

Мюмюн Сали Мюмюн

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - )

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

Ибраим Ибраимов Зайденов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Ализан Нихат Яхова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Анджей Веселинов Джандев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Ахмед Ахмедов Вранчев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Валентин Йовков Тончев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Димитър Андонов Николов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Едис Рухиев Даудов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Ердуан Сали Мехмед

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Ешереф Кязим Ешереф

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Левент Орхан Мемиш

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Марио Киров Рангелов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Мехмед Реджеб Салим

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Павлин Павлов Кръстев

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Севим Исмаил Али

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Тимур Ахмедов Халилов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Фатме Хасан Рамадан

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Хабибе Кязим Расим

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Хайри Реджебов Садъков

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Юсеин Хасанов Вейселов

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Джейхан Хасанов Ибрямов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Айсел Исмаил Руфад

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - днес)

Напуснал ПГ на

Филиз Хакъева Хюсменова

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - )

Народен представител ( - )

Напуснал ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .