Независими

50-о Народно събрание

Активна от


Виктория Димитрова Василева

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Заместник-председател на НС ( - )

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Лариса Борисова Савова

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Мюмюн Сали Мюмюн

Избран от МИР #29: Хасково

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Радостин Колев Колев

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Секретар на НС ( - днес)

Народен представител ( - )

Присъединил се към ПГ на

Айсел Исмаил Руфад

Избран от МИР #30: Шумен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ализан Нихат Яхова

Избран от МИР #19: Русе

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Анджей Веселинов Джандев

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ахмед Ахмедов Вранчев

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Валентин Йовков Тончев

Избран от МИР #6: Враца

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Георги Панчев Куков

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Дарин Димитров Георгиев

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Джевдет Ибрям Чакъров

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Джейхан Хасанов Ибрямов

Избран от МИР #28: Търговище

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Димитър Андонов Николов

Избран от МИР #31: Ямбол

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Едис Рухиев Даудов

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ердуан Сали Мехмед

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Етиен Херцел Леви

Избран от МИР #24: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ешереф Кязим Ешереф

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ибраим Ибраимов Зайденов

Избран от МИР #1: Благоевград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Ирена Николаева Негинова

Избран от МИР #11: Ловеч

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Калоян Емилов Методиев

Избран от МИР #25: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Красимира Петкова Нинова-Катинчарова

Избран от МИР #27: Стара Загора

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Левент Орхан Мемиш

Избран от МИР #20: Силистра

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Марио Киров Рангелов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Мехмед Реджеб Салим

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Николай Георгиев Марков

Избран от МИР #16: Пловдив Град

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Павлин Павлов Кръстев

Избран от МИР #9: Кърджали

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Павлин Стефанов Петров

Избран от МИР #4: Велико Търново

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Рамадан Байрам Аталай

Избран от МИР #17: Пловдив Област

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Росица Симеонова Калинова

Избран от МИР #10: Кюстендил

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Севим Исмаил Али

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Тимур Ахмедов Халилов

Избран от МИР #23: София

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Фатме Хасан Рамадан

Избран от МИР #2: Бургас

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Хабибе Кязим Расим

Избран от МИР #18: Разград

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Хайри Реджебов Садъков

Избран от МИР #22: Смолян

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Христо Симеонов Борисов

Избран от МИР #15: Плевен

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Хюсни Осман Адем

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Юлиана Младенова Матеева

Избран от МИР #3: Варна

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

Юсеин Хасанов Вейселов

Избран от МИР #7: Габрово

Член на ПГ ( - днес)

Народен представител ( - днес)

Присъединил се към ПГ на

💝 Стража съществува благодарение на хора като Вас!

Издържаме се единствено чрез малки дарения от физически лица!

Също можете да направите , както и да ни дарите по или .