Михаил Райков Миков

Дата на раждане:

Място на раждане: Кула, България

Семейно положение:женен
Категория професия:юрист
Професия:юрист
Специализация:право
Езици:френски
руски
сръбски
хърватски
Област:Наказателно право, приватизация

Контакти

Електронна поща:mikov@parliament.bg
mmikov@nt52.parliament.bg
predsedatel@parliament.bg
mmikov@parliament.bg
Уебсайт:www.mmikov.com
МИР #5: Видин

41-во Народно събрание

Народен представител ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )
Член на ПГ ( - )
МИР #5: Видин

40-то Народно събрание

Народен представител ( - )

Председател на ПГ ( - )
Заместник-председател на ПГ ( - )
МИР #5: Видин

39-о Народно събрание

Народен представител ( - )

Заместник-председател на ПГ ( - )
Член на ПГ ( - )
За жалост, данните ни стигат само до 2001-ва година. Възможно е този народен представител да е имал и други участия преди 2001-ва, които да не присъстват в нашата база данни.

Тази платформа не е изградена със средства от държавата, Европейския съюз или чуждестранни фондации. Тя е изградена с много любов, но и с безбройни часове неплатен програмистки труд. Ако подкрепяте нашата визия и искате да просъществуваме, можете да ни или подпомогнете финансово, или като разпространявате идеята.

Подкрепете ни